Välkommen till ACRA Sverige

Om ACRA utbildning

Utbildning i A-CRA och CRA

Vill du utbilda dig till samtalsledare i A-CRA eller CRA? Då har du hamnat rätt. På den här hemsidan hittar du information om behandlingsprogrammen samt hur du kan utbilda dig till behandlare hos Sverige enda  certifierade handledare.

A-CRA och CRA är evidensbaserade behandlingsprogram för ungdomar och vuxna med alkohol och drogproblem. Båda programmen rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Utbildningen till samtalsledare är tre dagar lång och mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med praktik och du får öva mycket på själva genomförandet. I ACRA Sveriges utbildningar får du den officiella manualen för programmen och vi samarbetar med forskarna bakom programmet för att kvalitetssäkra kvalité och genomförande.

Om du vill utbilda dig i A-CRA och redan är behandlare i CRA eller CRAFT kan du gå en halvdagsutbildning i den nya manualen. Du kan läsa mer om de specifika A-CRA delarna i programmet här. Du kan också gå vidare och certifiera dig i de två programmen och få kvalitetssäkrad handledning.

Läs mer om utbildning till samtalsledare