Effektiv behandling av alkohol- och drogproblem

Utbildningar i A-CRA, CRA och ACC

Om du letar efter en kvalitetssäkrad utbildning i A-CRA, CRA och ACC så har du hamnat rätt. Vi erbjuder utbildning, fortbildning och handledning i de här metoderna. ACRA Sverige jobbar också aktivt med att bygga nätverk och sprider ny kunskap och uppdateringar i programmet till behandlare runt om i Sverige.

Upptäck våra utbildningar och anmäl dig:

ACC

Utbildning ACC

I den senaste versionen av Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas också detta program som är ett intensivt eftervårdsprogram som också kan användas som ett intensivt öppenvårdsprogram för klienter som av olika anledningar inte lämpar sig för institutionsvård.

Mer info & kursdatum »
Den nya manualen

Utbildning Den nya manualen

Om du redan är utbildad i CRA och vill lära dig ungdomsversionen A-CRA eller jobbar med en äldre version av CRA-manualen så rekommenderar vi denna utbildning där vi går igenom den nya manualen och de uppdateringar som skett i programmet.

Mer info & kursdatum »

Vi erbjuder även handledning och material:

Handledning och certifiering

För att upprätthålla kunskaperna och fortsätta att utvecklas om (A)CRA-behandlare rekommenderar vi metodhandledning. Forskning visar att detta säkerställer bättre behandlingsresultat. Vi erbjuder både enskild handledning och handledning i grupp. Om du vill kvalitetssäkra din behandling så rekommendera vi att du skickar in samtal för kodning eller genomgår en certifieringsprocess.

Material

Hos oss kan du köpa de officiella manualerna för A-CRA, CRA och ACC. Här finns också böcker som du kan använda i klientarbetet. Du kan ladda ner allt material som används under utbildningen och som du behöver i ditt dagliga arbete med programmen. Det här materialet är kostnadsfritt att ladda ner om du registrerar din emailadress hos oss så att vi kan skicka nyhetsbrev till dig med uppdateringar.

Så säger deltagarna:

Aktuellt just nu

Här visas de två senast publicerade nyheterna eller artiklarna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit luctus nec.

Vi lär dig mer!

ACRA Sverige strävar efter att bli ett nationellt kunskapscenter för A-CRA, CRA och ACC. Vi har samlat kunskaper och information både för dig som är intresserad av att bli behandlare i A-CRA och CRA och för dig som redan är verksam.

Lär dig mer om
A-CRA, CRA och ACC

Behandlingsprogrammen A-CRA, CRA och ACC bygger alla på KBT. De är manualbaserade och innehållet kan enklast beskrivas som en kombination av KBT och motiverande samtal. Programmet innehåller ett antal procedurer som ska genomföras med klienten och stor vikt läggs vid behandlarens förmåga att anpassa programmet så att det matchar klientens unika behov.

Samsjuklighet

Många av de patienter som vi möter inom beroendevård har också minst en annan psykiatrisk diagnos. Rekommendationen för dessa klienter är att de ska få integrerad behandling där man behandlar båda tillstånden samtidigt. Det finns starkt forskningsstöd för att (A)CRA är effektivt bland samsjukliga patienter och programmen innehåller också en mängd kärninterventioner som återfinns inom KBT vid behandling av psykisk ohälsa.

Forskning

Båda A-CRA, CRA och ACC står på en gedigen forskningsgrund. Programmen har utvärderats i en stor mängd studier genom åren och har visat sig fungera väl i samtliga studier. Klienter som genomgår programmet ökar antalet alkohol- och drogfria dagar och de problematiska beteendena minskar. Forskning visar också att programmen kan användas effektiv både inom öppenvård och slutenvård och för olika typer av patienter. Socialstyrelsen rekommenderar dessa program med högsta evidens.

Vi är ACRA Sverige

ACRA Sverige grundades i Stockholm 2016 har sedan dess vuxit kraftigt till att idag vara Sveriges främsta kunskapscenter för A-CRA, CRA och ACC. Vår kärnverksamhet är utbildning och fortbildning av behandlare och bland våra kunder finns kommuner, regioner och privata behandlingsorganisationer. Vi har ett nära samarbete med Chestnut Health Systems som är ansvarig för utveckling och kvalitetssäkring av programmen. Vi brinner för kvalité och att nätverka med behandlare och andra utbildare inom missbruksområdet.

Din utbildare Anna Sjöström

Anna Sjöström har över 20 års erfarenhet av att jobba med metodutveckling och handledning inom alkohol- och drogområdet. Hon har lång klinisk erfarenhet inom privat beroendevård både i Sverige och utomlands och var en av grundarna till Stockholms beroendeklinik som är Sveriges första öppenvårdsklinik som står på medicinsk grund. Anna är certifierad handledare och kodare i A-CRA och CRA och reser regelbundet till USA för att fortbilda sig. Hon är också en av Sveriges främsta experter på riskkonsumtion av alkohol och har publicerat fem böcker.

Har du frågor och funderingar?

Varmt välkommen att kontakta oss, så svarar vi på dina funderingar kring utbildning, kvalitetssäkring och utbildningsmaterial.