Välkommen till ACRA Sverige

Om ACRA utbildning

Utbildning i A-CRA och CRA

Vill du utbilda dig till samtalsledare i A-CRA eller CRA? Då har du hamnat rätt. På den här hemsidan hittar du information om behandlings-programmen samt hur du kan utbilda dig till behandlare.

A-CRA och CRA utbildningarna är tre dagar långa och mycket praktiskt inriktade. Teori varvas med praktik och du får öva mycket på själva genomförandet. I ACRA Sveriges utbildningar får du också en egen manual för programmen.

Om du vill utbilda dig i A-CRA och redan är behandlare i CRA eller CRAFT kan du gå en påbyggnadsutbildning som är en dag lång. Du kan läsa mer om de specifika A-CRA delarna i programmet här.

Läs mer om utbildning till samtalsledare

Om ACRA-behandling

A-CRA och CRA behandling

Letar du efter en privat öppenvårds-behandling? Jag erbjuder A-CRA och CRA behandling på min mottagning i centrala Stockholm.

CRA-programmen är mycket praktiskt inriktade behandlingsprogram där vi fokuserar på att bygga upp nya drogfria relationer och fritidsintressen.  Tillsammans kartlägger vi alkohol- och droganvändningen och jobbar med att förebygga återfall. Jag träffar oftast dig en gång i veckan under en tremånaders period. I A-CRA deltar vårdnadshavaren också aktivt i programmet både enskilt och tillsammans med ungdomen.

Ju tidigare programmet erbjuds, desto större chans till en stabil beteendeförändring.

Kontakta mig här om du vill veta mer om behandling eller boka ett första samtal.