Om A-CRA

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används främst inom öppenvård men kan också användas inom slutenvård i kombination med andra insatser.

Om ACRA

A-CRA är en vidareutveckling av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT. De båda programmen, tillsammans med CRAFT som riktar sig till anhöriga, har skapats av en forskargrupp runt Prof. Robert Meyers vid University of New Mexico.

A-CRA är upplagt som en serie samtal (14 st) där också vårdnadshavarna engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier. Du hittar en lista på de främsta studierna på i denna länk till Robert Meyers hemsida. Det finns ännu inga svenska utvärderingar.

A-CRA bygger utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi.  Samtalsstilen överensstämmer till stora delar med MI. Eftersom A-CRA är ett manualbaserat program är det enkelt att implementera i en organisation. Det finns också ett kvalitetssäkrat system för certifiering och kodning. Alla deltagare i A-CRA Sveriges utbildningar får en den officiella svenska utbildningsmanualen med anvisningar om hur programmet ska genomföras.

Socialstyrelsen rekommenderar att samtalsledare i A-CRA har goda kunskaper om ungdomar och missbruk samt att man deltar en utbildning till samtalsledare. Vill du läsa mer om vad Socialstyrelsen skriver om A-CRA kan du klicka här.

Om du redan är utbildad i något av de andra CRA-programmen (CRA eller CRAFT) rekommenderas att du går en påbyggnadsutbildning i de unika delarna av A-CRA se nedan.

Om du går från CRAFT till A-CRA så behöver du lära dig och öva på följande procedurer:

  1. Inledning och överblick av programmet
  2. Att hantera ilska
  3. Systematisk uppmuntran
  4. Återfallsprevention
  5. De två sessionerna med vårdnadshavaren
  6. De två gemensamma sessionerna med ungdomen och vårdnadshavaren

 Om du går från CRA till A-CRA så behöver du lära dig och öva på följande procedurer:

  1. Inledning och överblick av programmet
  2. Att hantera ilska
  3. De två sessionerna med vårdnadshavaren
  4. De två gemensamma sessionerna med ungdomen och vårdnadshavaren

Foto: Mohamed Nohassi