Om ACC

Vad är ACC?

ACC (The Assertive Continuing Care Protocol) är ett eftervårdsprogram som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Genom att arbeta systematiskt med det sociala nätverket kan programmet effektivt hjälpa klienten att hålla sig nykter under den första kritiska tiden efter utskrivningen från primärvårdsprogrammet.

Ett eftervårdsprogram rekommenderat av Socialstyrelsen

ACC (The Assertive Continuing Care Protocol) är ett eftervårdsprogram för ungdomar och unga vuxna som kan användas efter avslutad A-CRA behandling. Programmet kan också användas som en förstärkt öppenvård och för vuxna. ACC rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer och du kan läsa mer om deras bedömning på denna länk.

Nyckelordet i programmets namn är ”assertive” vilket i praktiken betyder att behandlaren gör sitt yttersta för att nå klienten i hemmiljön och engagera klienten i eftervården. Case-management ingår som ett obligatoriskt inslag. Oftast sker insatserna i nära samverkan med klientens familj och vänner. Metoden har ett starkt stöd i forskningen och har visat sig fungera också på klienter med samsjuklighet.

Målsättningarna för ACC:

Upptäck våra utbildningar!

ACRA Sverige erbjuder utbildningar och handledning i (A)CRA, ACC och Den nya manualen. Digitalt eller på plats hos er organisation!