Om ACC

ACC (The Assertive Continuing Care Protocol) är ett eftervårdsprogram som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Genom att arbeta systematiskt med det sociala nätverket kan programmet effektivt hjälpa klienten att hålla sig nykter under den första kritiska tiden efter utskrivningen från primärvårdsprogrammet.

Om ACC - ACRA Sverige

ACC (The Assertive Continuing Care Protocol) är ett eftervårdsprogram för ungdomar och unga vuxna som har utvecklats av den amerikanska organisationen Chestnut Health Systems i Illinois. Programmet utformades inledningsvis för att användas tillsammans med A-CRA men det kan användas som eftervård för alla typer av behandlingsinsatser och även för vuxna. ACC rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer och du kan läsa mer om deras bedömning på denna länk.

Nyckelordet i programmets namn är ”assertive” vilket i praktiken betyder att behandlaren gör sitt yttersta för att nå klienten i hans/hennes hemmiljö och engagera dem i efterbehandlingen. Case-management ingår som ett obligatoriskt inslag. Oftast sker insatserna i nära samverkan med klientens familj och vänner. Metoden har ett starkt stöd i forskningen och har visat sig fungera också på klienter med samsjuklighet.

Målsättningen för ACC är att:

  • stärka klientens drogfrihet
  • utöka antalet drogfria aktiviteter och vänner
  • förbättra relationerna med vänner
  • förbättra familjerelationerna

Om du är intresserad av att lära dig mer om ACC rekommenderar vi vår halvdagsutbildning. Du kan också beställa ACC-manualen här på hemsidan.