Forskning

Forskning inom A-CRA och CRA

Det finns ett mycket starkt forskningsstöd för A-CRA och CRA. Eftersom CRA skapades redan på 1970-talet så finns det också en stor mängd forskningsstudier genomförda under många år.

Starkt forskningsstöd för A-CRA och CRA

Behandlingsprogrammen har konsekvent visat sig öka nykterheten (ofta mätt i antal nyktra dagar) och att denna effekt håller i sig över tid.

Programmet har visat sig fungera inom slutenvård och öppenvård, bland hemlösa klienter, injektionsmissbrukare och personer som dömts till kontraktsvård. Det finns också god evidens för att använda programmet bland klienter med psykiatrisk samsjuklighet.

2018 genomfördes en jämförande studie där man jämförde fem olika metoder för behandling av ungdomar med missbruksproblem (Hogue et al., 2018). De fem metoderna man studerade var A-CRA, KBT, MET, MFT och Family Support Network. Jämfört med de andra metoderna var en signifikant högre andel ungdomar i remission och drogfria ett år efter avslutad behandling.

I Socialstyrelsens senaste uppdatering av riktlinjerna för missbruksvård från 2017 uppmanas Hälso- och sjukvården och Socialtjänsten att använda både A-CRA och CRA med prioritet 3 och 2 (1 är högsta prioritet och 10 är lägst) för ungdomar och vuxna med missbruksproblem. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens metodguide på de här länkarna.

I Sverige pågår just nu en studie ledd av forskare på Karolinska Institutet. De undersöker om ACRA kan implementeras och användas för ungdomar med missbruk och en kriminell livsstil på SIS-institutioner. En första forskningsrapport från denna forskningsstudie publicerades i Children and Youth Services Review 148 (2023) 106850.

En fullständig förteckning över alla forskningsstudier fram till 2024 hittar du på denna länk.

 

CRA is the only treatment method I know for which every single controlled  trial to date  have shown benefit, usually in competition with other bona fide treatments. That is quite unusual in the world of addiction treatment outcome research.

Nytt inom forskning