Om CRA

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för vuxna med alkohol- och drogproblem. Programmet rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer och kan användas både inom öppenvård och slutenvård.

Målgruppen för CRA är vuxna med alkohol- och narkotikaproblem i öppen- och slutenvård. Programmet fungerar också väl för klienter med samsjuklighet.

CRA omfattar i sin grundform 12 träffar som genomförs under tre månader samt tre boostersessions. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationerna i familjen, att klienten ska nå drogfrihet och få en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet kan också användas som en strukturerad behandlingsinsats vid återfall eller som en motivationshöjande insats efter en längre tids drogfrihet. Programmet kan användas både individuellt och som gruppbehandling.

CRA bygger på utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi. Samtalsstilen överensstämmer till stora delar med MI. Eftersom CRA är ett manualbaserat program är det enkelt att implementera i en organisation. Det finns också ett kvalitetssäkrat system för certifiering och kodning. Alla deltagare i ACRA Sveriges utbildningar får den nya officiella manualen som utkom på svenska 2018. Denna manual innehåller alla procedurer som ingår i CRA plus de två som är unika för A-CRA.

Programmet har visat goda effekter i ett stort antal amerikanska oberoende studier. Mer information om forskningsstödet för CRA hittar du på Socialstyrelsen hemsida på följande länk: socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/alkoholmissbrukeller-beroende3