Om CRA

CRA är ett evidensbaserat behandlingsprogram för vuxna med alkohol- och drogproblem. Programmet rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer och kan användas både inom öppenvård och slutenvård.

Vad står CRA för?

CRA står för Community Reinforcement Approach och är ett behandlingsprogram för vuxna  alkohol- och narkotikaproblem i öppen- och slutenvård. Programmet fungerar också väl för klienter med samsjuklighet.

CRA omfattar i sin grundform 12 träffar som genomförs under tre månader samt tre boostersessions. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationerna i familjen, att klienten ska nå drogfrihet och få en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet kan också användas som en strukturerad behandlingsinsats vid återfall eller som en motivationshöjande insats efter en längre tids drogfrihet. Programmet kan användas både individuellt och som gruppbehandling.

Teori och evidens

CRA bygger på utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi. Samtalsstilen överensstämmer till stora delar med MI. Eftersom CRA är ett manualbaserat program är det enkelt att implementera i en organisation. Det finns också ett kvalitetssäkrat system för certifiering och kodning. Alla deltagare i ACRA Sveriges utbildningar får den nya officiella manualen som utkom på svenska 2018. Denna manual innehåller alla procedurer som ingår i CRA plus de delar man behöver för att genomföra ungdomsprogrammet A-CRA.

CRA-programmet har visat goda effekter i ett stort antal amerikanska oberoende studier. Mer information om forskningsstödet för CRA hittar du på Socialstyrelsens hemsida på denna länk.

Vad är det som skiljer A-CRA från CRA?

Det som skiljer A-CRA från CRA är två unika procedurer där man genomför två sessioner med vårdnadshavaren för att öva färdigheter och sedan två gemensamma sessioner med vårdnadshavaren och ungdomen. Målgruppen för A-CRA är ungdomar och unga vuxna, 13-24 år.