Handledning och certifiering

Få hjälp att ständigt utvecklas!

Genom certifiering, kodning och regelbunden metodhandledning kan du som arbetar med behandling ständigt utvecklas i ditt arbete. Det finns också forskning på programmen som visar att behandlare som regelbundet genomgår handledning och kodning uppnår bättre behandlingsresultat. Som enskild behandlare kan du välja att skicka in enstaka samtal för att bli kodad och få handledning.

A-CRA och CRA är båda strukturerade program och fungerar som bäst när de implementeras och genomförs i enlighet med manualen. För grupper som vill slipa på sina (A)CRA-specifika färdigheter kan jag erbjuda grupphandledning och fortbildningsdagar. Jag är certifierad metodhandledare och kodare i både A-CRA och CRA och kan erbjuda dessa tjänster både ute i din organisation och via Zoom

Prenumeration för digital metodhandledning

ACRA Sverige erbjuder tillsammans med Izilearningbydoing en prenumerationstjänst för digital metodhandledning. Prenumerationen kostar 395 kr per månad och du köper för ett år i förskott (totalt 4740 kr exkl. moms). Då ingår 11 digitala handledningsträffar.

Abonnemanget är inte personligt så din organisation kan köpa ett eller flera abonnemang och låta olika behandlare delta vid olika tillfällen. Varje abonnemang garanterar en plats vid varje tillfälle som omfattar två timmar.

Inför varje handledningsträff kan deltagarna skicka in frågor som vi behandlar. I handledningen kommer vi att blanda praktiska moment, diskussioner och föreläsningar.

Handledningen under 2024/2025  inleds med ett kostnadsfritt pröva-på tillfälle fredagen den 27 september mellan 10.00-12.00. Sedan arrangeras handledningen på fredagar mellan 10.00-12.00.

Under 2024/2025 är det dessa datum som gäller: 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december, 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april och 23 maj.

Kontakta oss om du vill veta mer eller anmäl dig direkt i formuläret nedan. 

Välkommen med din intresseanmälan i formuläret nedan. Anmälan är inte bindande förrän vi kontaktat er och bekräftat er prenumeration.

Anmälan/intresse handledning

Bli certifierad terapeut

Du kan också välja att gå vidare i din utveckling och genomgå en certifieringsprocess som säkerställer att du genomför behandlingen på bästa sätt. Vi rekommenderar att åtminstone en person på varje arbetsplats gör detta för att kunna leda kvalitetssäkringsarbetet.

För att bli certifierad (A)CRA-behandlare krävs det att du skickar in samtal och blir godkänd på åtta procedurer. För varje samtal som du skickar in får du både skriftlig och muntlig feedback.

I priset för certifiering ingår gratis grupphandledning via Zoom.

ACRA Sverige rekommenderar att du genomför certifieringsprocessen tidigt i inlärningsprocessen för att undvika felinlärning. Om du vill få hjälp med enskilda moment kan du välja att spela in dessa och få feedback och tips på hur du kan utveckla dina färdigheter.

Din utbildare Anna Sjöström

Anna Sjöström har över 20 års erfarenhet av att jobba med metodutveckling och handledning inom alkohol- och drogområdet. Hon har lång klinisk erfarenhet inom privat beroendevård både i Sverige och utomlands och var en av grundarna till Stockholms beroendeklinik som är Sveriges första öppenvårdsklinik som står på medicinsk grund. Anna är certifierad handledare och kodare i A-CRA och CRA och reser regelbundet till USA för att fortbilda sig. Hon är också en av Sveriges främsta experter på riskkonsumtion av alkohol och har publicerat fem böcker.