Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning för er organisation

Om du har en större personalgrupp som är i behov av grundutbildning i (A)CRA eller fortbildning så lönar det sig att genomföra en egen utbildning. ACRA Sverige kommer då ut till din organisation och arrangerar utbildningen på plats. För mer information och priser, välkommen att kontakta oss.

Fortbildningskonferenser

ACRA Sverige bjuder regelbundet in till fortbildningskonferenser både på Zoom och på plats.

Under hösten 2024 planeras en tvådagarskonferens i Stockholm med med speciellt inbjudna gästföreläsare från Chestnut Health Systems som är ansvariga för manualen och kvalitetssäkring av de två programmen.

Din utbildare Anna Sjöström

Anna Sjöström har över 20 års erfarenhet av att jobba med metodutveckling och handledning inom alkohol- och drogområdet. Hon har lång klinisk erfarenhet inom privat beroendevård både i Sverige och utomlands och var en av grundarna till Stockholms beroendeklinik som är Sveriges första öppenvårdsklinik som står på medicinsk grund. Anna är certifierad handledare och kodare i A-CRA och CRA och reser regelbundet till USA för att fortbilda sig. Hon är också en av Sveriges främsta experter på riskkonsumtion av alkohol och har publicerat fem böcker.