Utbildning i (A)CRA för yrkesverksamma

Om utbildningen

På våra tredagarsutbildningar går vi igenom båda programmen och du blir behörig behandlare i både A-CRA och CRA.

Utbildningen bygger på den nya officiella A-CRA manualen som rekommenderas av Socialstyrelsens för både A-CRA och CRA. Vi jobbar med exempel och fallbeskrivningar för både vuxna och ungdomar. Utbildningen genomförs av en certifierad metodhandledare i A-CRA och CRA. Kurserna arrangeras under två heldagar samt en uppföljande heldag cirka en månad senare. Mellan de två kurstillfällena ska du öva på att genomföra delar av programmet i din kliniska verksamhet. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg. För att kursintyg ska kunna utfärdas krävs aktivt deltagande i kursen alla moment.

Ur innehållet:

  • Mål och syfte med (A)CRA
  • Den teoretiska grunden för programmet
  •  CRA och ACRA specifika procedurer
  • Metoder och förhållningssätt
  • Färdighetsträning och rollspel
  • Beteende- och funktionsanalyser

Den officiella manualen som används för både A-CRA och CRA ingår i kursavgiften samt allt kursmaterial. Efter genomgången utbildning utfärdas ett personligt utbildningsintyg.

Aktuella kurstillfällen

9-10 april samt 26 april 2024

OBS! Extrainsatt 6-7 maj samt 29 maj 2024

10-11 sept. samt 1 oktober 2024

22-23 okt. samt 15 november 2024

12-13 nov samt 3 december 2024

 

Anmälan:

Kursanmälan