Handledning

Genom certifiering och regelbunden metodhandledning kan du som arbetar med behandling ständigt utvecklas i ditt arbete. ACRA Sverige kan erbjuda dessa tjänster både för individer och för grupper som arbetar med A-CRA och CRA.

A-CRA och CRA är båda strukturerade program och fungerar som bäst när de implementeras och genomförs i enlighet med manualen. För grupper som vill slipa på sina (A)CRA-specifika färdigheter kan jag erbjuda grupphandledning och fortbildningsdagar. Jag är certifierad metodhandledare och kodare i både A-CRA och CRA och kan erbjuda dessa tjänster både ute i din organisation och via Zoom.

Från augusti 2023 erbjuder jag en prenumerationstjänst för digital metodhandledning. Prenumerationen kostar 395 kr per månad och du köper 12 månader i förskott (total 4740 kr exkl. moms). Abonnemanget är inte personligt så din organisation kan köpa ett eller flera abonnemang och låta olika behandlare delta vid olika tillfällen. Varje abonnemang garanterar en plats vid varje tillfälle som omfattar två timmar. Handledningsgruppen kommer aldrig att vara större än 10 deltagare. Datumen för 2023 är 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. Alla dessa datum är fredagar och tiden är 10.00-12.00.

Inför varje handledningsträff kan deltagarna skicka in frågor som vi behandlar. I handledningen kommer vi att blanda praktiska moment, diskussioner och föreläsningar.

Kontakta oss om du vill veta mer om handledning eller om du vill anmäla dig.

Du kan också välja att certifiera dig. Som enskild behandlare kan det också vara en trygghet att certifiera sig för att på så sätt säkerställa att man genomför behandlingen på bästa sätt. ACRA Sverige rekommenderar att du genomför certifieringsprocessen tidigt i inlärningsprocessen för att undvika felinlärning. Vill du läsa mer om hur certifieringsprocessen går till kan du klicka här. Om du vill få hjälp med enskilda moment kan du välja att banda och skicka in dessa och få feedback och tips på hur du kan utveckla dina färdigheter.


Foto: Kajsa-Stina Romin