Handledning

Genom certifiering och regelbunden metodhandledning kan du som arbetar med behandling ständigt utvecklas i ditt arbete. ACRA Sverige kan erbjuda dessa tjänster både för individer och för grupper som arbetar med A-CRA och CRA.

Acra fortbildning hos Acra Sverige

A-CRA och CRA är båda strukturerade program och fungerar som bäst när de implementeras och genomförs i enlighet med manualen. Som enskild behandlare kan det vara en trygghet att certifiera sig för att på så sätt säkerställa att man genomför behandlingen på bästa sätt. ACRA Sverige rekommenderar att du genomför certifieringsprocessen tidigt i inlärningsprocessen för att undvika felinlärning. Vill du läsa mer om hur certifieringsprocessen går till kan du klicka här. Om du vill få hjälp med enskilda moment kan du välja att banda och skicka in dessa och få feedback och tips på hur du kan utveckla dina färdigheter.

För grupper som vill slipa på sina (A)CRA-specifika färdigheter kan jag erbjuda grupphandledning och fortbildningsdagar. Jag är certifierad metodhandledare och kodare i både A-CRA och CRA och kan erbjuda dessa tjänster både ute i din organisation och via Skype.


Foto: Dreamstime