FAQ

Q: Vad är A-CRA ?

A: A-CRA är ett evidensbaserat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna med missbruksproblem som också engagerar vårdnadshavaren. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna mellan 13-24 år med missbruksproblem och med eller utan samsjukilighet. Programmet rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. A-CRA bygger på KBT och motiverande samtal.

ACRA Sverige FAQ

Q: Vad är CRA ?

A: Community Reinforcement Approach är ett evidensbaserat behandlingsprogram som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet skapades av en amerikansk forskargrupp på 1970-talet och har använts i Sverige sedan 1990-talet. Programmet är manualbaserat.

Q: Vad är ACC?

A: ACC är ett evidensbaserat eftervårdsprogram som utformats av samma forskare som skapat A-CRA. ACC rekommenderas också i Socialstyrelsen riktlinjer.

Q: Vad är skillnaden mellan A-CRA och CRA?

A: A-CRA utvecklades ur CRA i slutet av 1990-talet. Båda programmen är manualbaserade och bygger på ett antal procedurer. Antalet sådana är dock flera i A-CRA och programmet längre eftersom vi också involverar vårdnadshavaren i behandlingsprogrammet. Vårdnadshavaren får två separata träffar med behandlaren och sedan träffas ungdomen och vårdnadshavare vid två gemensamma träffar. I utbildningen till samtalsledare i A-CRA fokuserar vi mycket på de A-CRA specifika delarna som krävs för att bli certifierad i programmet. Vi rollspelar också samtalen med vårdnadshavaren och de gemensamma träffarna.

Q: Vilken manual ska jag välja?

Både A-CRA och CRA är manualbaserade program. Det betyder att det finns starkt forskningsstöd för att metoden fungerar om den används i enlighet med manualen. Under många år fanns det inga officiella svenska manualer så vi behandlare fick ta fram våra egna material. Men sedan 2018 fins det första första gången en officiell A-CRA manual översatt och bearbetad av Izilearningbydoing som beskriver alla procedurerna i programmet och hur de ska genomföras. Eftersom alla CRA-procedurerna ingår i ungdomsprogrammet så kan man använda den här manualen även om men mest träffar vuxna. Den här manualen är också den första officiella manualen på svenska sedan programmen introducerades i Sverige och den innehåller en mängd nyheter och uppdateringar. Det finns också en ny CRA-manual (med förord av Eva Magoulias) som bygger på A-CRA manualen  ersätter den tidigare gula CRA-manualen. Båda manualerna kan beställas här.

Q: Vilken utbildningsarrangör ska jag välja?

A: Det finns flera olika organisationer som erbjuder utbildning i A-CRA och CRA i Sverige. Viktigt att tänka på när du väljer utbildningsarrangör är att kontrollera att utbildaren är certifierad terapeut i någon av programmen och att man använder den officiella manualen som getts ut av Chestnut Health Systems. A-CRA och CRA är manualbaserade program med god evidens och det är därför viktigt att få utbildning det korrekta användningssättet.

Q: Hur anmäler man sig till A-CRA utbildning hos ACRA Sverige?

A: Via detta formulär som finns på sidan kurser.

Q: Vad är målsättningen med A-CRA och CRA?

A: Målsättningen med A-CRA är att klienten ska uppnå stabil nykterhet och att relationerna och kommunikationen inom familjen och vänskapskretsen ska förbättras.

Q: Kan A-CRA och CRA användas på behandlingshem?

A: A-CRA kan användas både på behandlingshem och inom öppenvård. På behandlingshem används programmet i kombination med andra CRA förenliga metoder och program.

Q: Vad är åldersgränsen för A-CRA?

A: A-CRA rekommenderas för ungdomar och unga vuxna. Det finns studier som visar positiv effekt på klienter mellan 13-24 år. Eftersom det bygger på att förstärka ungdomarnas egna positiva livsval får behandlaren göra en bedömning i varje enskilt fall om programmet är lämpligt. När man jobbar med unga vuxna kan man involvera partnern i behandlingen istället för, eller tillsammans med vårdnadshavaren.

Q: Hur blir man certifierad i A-CRA och CRA?

A: För att bli certifierad i A-CRA och CRA krävs en kodningsprocess där en en speciellt utbildad kodare lyssnar på inspelade samtal och bedömer kvalitén i samtalen. ACRA Sverige erbjuder både certifiering och kodning i A-CRA och CRA samt metodhandledning för grupper och enskilda.


Foto: Mike Wilsone