FAQ

Q: Vad är A-CRA?

A: A-CRA är ett evidensbaserat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna med missbruksproblem som också engagerar vårdnadshavaren. Programmet rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. A-CRA bygger på KBT och motiverande samtal.

ACRA Sverige FAQ

Q: Vad är ACC?

A: ACC är ett evidensbaserat eftervårdsprogram som utformats av samma forskare som skapat A-CRA. ACC rekommenderas också i Socialstyrelsen riktlinjer.

Q: Hur anmäler man sig till A-CRA utbildning?

A: Via detta formulär som finns på sidan kurser.

Q: Vad är målsättningen med A-CRA?

A: Målsättningen med A-CRA är att ungdomen ska uppnå stabil nykterhet och att relationerna och kommunikationen inom familjen ska förbättras.

Q: Kan A-CRA användas på behandlingshem?

A: A-CRA kan användas både på behandlingshem och inom öppenvård. På behandlingshem används programmet i kombination med andra A-CRA förenliga metoder och program.

Q: Vad skiljer CRA och A-CRA?

A: A-CRA har växt fram ur CRA-programmet som har en vuxen målgrupp. Det som skiljer de två programmen är främst att målgruppen är annorlunda och att det därför behövs andra strategier och verktyg. En annan sak som skiljer programmet åt är att vi engagerar vårdnadshavaren (eller annan viktig vuxen) i A-CRA. Vårdnadshavaren får två separata träffar med behandlaren och sedan träffas ungdomen och vårdnadshavare vid två gemensamma träffar. I utbildningen till samtalsledare i A-CRA fokuserar vi mycket på de A-CRA specifika delarna som krävs för att bli certifierad i programmet. Vi rollspelar också samtalen med vårdnadshavaren och de gemensamma träffarna.

Q: Vad är åldersgränsen för A-CRA?

A: A-CRA rekommenderas för ungdomar och unga vuxna. Det finns studier som visar positiv effekt på klienter mellan 13-24 år. Eftersom det bygger på att förstärka ungdomarnas egna positiva livsval får behandlaren göra en bedömning i varje enskilt fall om programmet är lämpligt. När man jobbar med unga vuxna kan man involvera partnern i behandlingen istället för, eller tillsammans med vårdnadshavaren.

Q: Hur blir man certifierad i A-CRA och CRA?

A: För att bli certifierad i A-CRA och CRA krävs en kodningsprocess där en en speciellt utbildad kodare lyssnar på inspelade samtal och bedömer kvalitén i samtalen. ACRA Sverige erbjuder både certifiering i A-CRA och CRA samt metodhandledning för grupper och enskilda.


Foto: Mike Wilsone