Behandling

Är du förälder till en tonåring eller ung vuxen med missbruksproblem? Då kan en A-CRA behandling öka motivationen till ett drogfritt liv och förbättra relationerna i familjen.

acra behandling

A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är ett öppenvårdsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal och lägger stort fokus på att motivera till nya, mer hälsosamma beteenden. I A-CRA utgår vi från klientens egen uppfattning om situationen och ritar tillsammans en karta över det beteende som han/hon vill förändra. Vi jobbar med hela ungdomens livssituation och och formulerar tydliga mål för för olika livsområden. Vi lyfter klientens styrkor och förväntningar och övar på att göra annorlunda i de situationer som inte fungerar så bra. I A-CRA deltar familjen eller andra vuxna stödpersoner aktivt i programmet och övar på kommunikationsfärdigheter med syfte att förstärka relationerna och uppmuntra till ett drogfritt liv. Totalt omfattar programmet 12 enskilda samtal för ungdomen, två enskilda samtal för den vuxne och två gemensamma samtal.

Om du och din tonåring är nyfikna på att pröva på A-CRA så föreslår jag att du bokar in ett första möte. Vi kör då träff 1 så att ni får känna på hur det kan vara att delta i programmet. Om ni sedan väljer att inte fortsätta så behöver ni bara betala för det första samtalet.

Kontakta mig!

För att lära dig mer om hur du kan gå A-CRA-programmet hos ACRA Sverige klicka här.


Foto: Dreamstime