Utbildning i A-CRA och CRA

ACRA Sverige erbjuder både öppna utbildningar, uppdragsutbildning samt metodhandledning i A-CRA och CRA. Kursledaren är certifierad handledare samt utbildare i A-CRA och CRA.

Utbildning i (A)CRA för yrkesverksamma

På våra tredagarsutbildningar går vi igenom båda programmen och du blir behörig behandlare i både A-CRA och CRA. Utbildningen bygger på den nya officiella A-CRA manualen som rekommenderas av Socialstyrelsens för både A-CRA och CRA. Vi jobbar med exempel och fallbeskrivningar för både vuxna och ungdomar. Utbildningen genomförs av en certifierad metodhandledare i A-CRA och CRA. De öppna kurserna arrangeras under två heldagar samt en uppföljande heldag cirka en månad senare. Mellan de två kurstillfällena ska du öva på att genomföra delar av programmet i din kliniska verksamhet.

Ur innehållet:

  • Mål och syfte med (A)CRA
  • Den teoretiska grunden för programmet
  • Metoder och förhållningssätt
  • Färdighetsträning och rollspel
  • Beteende- och funktionsanalyser

Kursavgiften för tredagarskurserna på Zoom är 5950 kr exkl. moms och då ingår kursmaterial och den officiella manualen med anvisningar för hur du ska genomföra de olika momenten.

Kursavgiften kommer att höjas till 6350 kr exkl. moms i årsskiftet 2023/2024.

Nedan finner du information om utbildningstillfällen och anmälningsformulär.

Utbildning i ACC och Den nya manualen

Om du redan är utbildad i CRA och vill lära dig ungdomsversionen A-CRA eller jobbar med en äldre version av CRA-manualen så rekommenderar  vi vår heldagsutbildning. I den här utbildningen går vi igenom den nya manualen och de uppdateringar som skett i programmet. Vi går också igenom alla delar som ingår i ungdomsversionen A-CRA. Du får en bra grund att står på om du vill fortsätta att utveckla dina färdigheter i A-CRA och CRA. Den nya officiella manualen utkom på svenska 2018 och rekommenderas av Socialstyrelsen. Efter genomgången kursen är får du ett kursintyg som säger att du är att utbildad i A-CRA och den nya manualen.

Utbildningen i den nya manualen är en heldagsutbildning och kostar 2495 kr exkl. moms.

ACRA Sverige arrangerar också halvdagsutbildningar i ACC (Assertive Continuing Care Program) . I den senaste versionen av Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas också detta program som är ett intensivt eftervårdsprogram som också kan användas som ett intensivt öppenvårdsprogram för klienter som av olika anledningar inte lämpar sig för institutionsvård. Programmet kan beskrivas som en kombination av (A)CRA och Case management och kan också användas för vuxna klienter. Utbildningen i ACC är en halvdagsutbildning och kostar 1995 kr exkl. moms.

Nedan finner du information om utbildningstillfällen och anmälningsformulär.

Fortbildning

ACRA Sverige bjuder regelbundet in till fortbildningskonferenser både på Zoom och på plats. Under våren 2024 planeras en tvådagarskonferens i Stockholm med med speciellt inbjudna gästföreläsare från Chestnut Health Systems som är ansvariga för manualen och kvalitetssäkringen av de två programmen.

Uppdragsutbildning

Om du har en större personalgrupp som är i behov av grundutbildning i (A)CRA eller fortbildning så lönar det sig att genomföra en egen utbildning. ACRA Sverige kommer då ut till din organisation och arrangerar utbildningen på plats. För mer information och priser om detta kontakta oss.


Anmäl dig här

Anmälan är bindande och fakturering sker i förskott. För privatpersoner gäller att kursavgiften måste vara betald innan kursen startar.

Avbokningsreglerna ser ut så här: Avbokning senast en månad före kursstart, 100 procent återbetalning. 4-2 veckor innan kursstart återbetalas 50 procent av kursavgiften. Därefter sker ingen återbetalning men platsen kan överlåtas till en kollega eller flyttas till nästa kurs.

Har du någon fråga kan du skicka med den i samband med din registrering i meddelandefältet längst ned.
Klicka här för att anmäla dig till kurser i Kompetenstjänsts regi.
Alla uppdragsutbildningar kan genomföras både på plats eller via distans (Zoom).
Ange den adress du vill att kursmaterialet ska skickas till.