Välkommen till ACRA Sverige

Om ACRA utbildning

Utbildning i A-CRA och CRA

Vill du utbilda dig till samtalsledare i A-CRA eller CRA? Då har du hamnat rätt. På den här hemsidan hittar du information om behandlings-programmen samt hur du kan utbilda dig till behandlare.

A-CRA och CRA utbildningarna är tre dagar långa och mycket praktiskt inriktade. Teori varvas med praktik och du får öva mycket på själva genomförandet. I ACRA Sveriges utbildningar får du också en egen manual för programmen.

Om du vill utbilda dig i A-CRA och redan är behandlare i CRA eller CRAFT kan du gå en påbyggnadsutbildning som är en dag lång. Du kan läsa mer om de specifika A-CRA delarna i programmet här.

Läs mer om utbildning till samtalsledare

Om ACRA-behandling

A-CRA och CRA behandling

Letar du efter en privat öppenvårds-behandling? Jag erbjuder A-CRA och CRA behandling på min mottagning i centrala Stockholm.

CRA-programmen är mycket praktiskt inriktade behandlingsprogram där vi fokuserar på att bygga upp nya drogfria relationer och fritidsintressen.  Tillsammans kartlägger vi alkohol- och droganvändningen och jobbar med att förebygga återfall. Jag träffar oftast dig en gång i veckan under en tremånaders period. I A-CRA deltar vårdnadshavaren också aktivt i programmet både enskilt och tillsammans med ungdomen.

Ju tidigare programmet erbjuds, desto större chans till en stabil beteendeförändring.

Läs mer om behandling